(+370) 698 27475SUSISIEKITE SU MUMIS
0prekė(ės)

Krepšelyje prekių nėra.

Product was successfully added to your shopping cart.

PRIVATUMO POLITIKA

1. Sąvokos

1.1. Duomenų valdytojas ir internetinės parduotuvės operatorius (toliau – Pardavėjas) yra Romualdo Slonskio įmonės „Romasas“, įmonės kodas 145117863, PVM mokėtojo kodas LT451178610, adresas korespondencijai – Metalistų g. 1A, LT- 78109, Šiauliai, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@romasas.lt.

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių Pardavėjo internetinėje parduotuvėje.

1.3. Šioje Politikoje vartojama sąvoka „Pirkėjo duomenys“ reiškia bet kokią informaciją, susijusią su asmeniu (t. y. fiziniu asmeniu), arba/ir su juridiniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta.

1.4. Privatumo politika, į kurią įeina ir asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – „Politika“), reglamentuoja pagrindinius Pirkėjo duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Pardavėjas tvarkydamas Pirkėjo duomenis.

1.5. Ši Politika yra taikoma Pirkėjo duomenims, kurie renkami užsakant Pardavėjo prekes ir paslaugas arba gaunami kitokiais apsilankymo Pardavėjo interneto parduotuvėje būdais, kai pateikiamos nuorodos į šią Politiką. Pardavėjo siūlomos prekės gali pateikti nuorodas į kitų bendrovių ar trečiųjų šalių, kurios turi savo privatumo politiką, svetaines ir paslaugas. Pardavėjas rekomenduoja susipažinti su toms paslaugoms taikoma privatumo politika. Pardavėjas neatsako už tokių paslaugų privatumo politiką ar turinį.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjo duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Politikos taisyklėmis.

2.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.


3. Pirkėjo duomenų tvarkymas

3.1. Užsisakydamas Pardavėjo internetinės parduotuvės prekes ar paslaugas ir (arba) pateikdami Pirkėjo duomenis Pardavėjui, Pirkėjas išreiškia savo sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi taip, kaip toliau nurodyta šioje Politikoje. Jeigu Pirkėjas nesutinka su šia Politika, Pardavėjo internetine parduotuve privalo nesinaudoti ir neteikti Pardavėjui savo duomenų.

3.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką arba paskambindamas telefono numeriu, kuris skelbiamas Pardavėjo internetinėje parduotuvėje. Tokiu atveju Pardavėjas turi įgyvendinti Pirkėjo prašymą ne ilgiau kaip per 4 darbo dienas.

3.3. Pardavėjas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą Pardavėjo internetinėje parduotuvėje teisę į privatumą. Pardavėjas renka ir naudoja Pirkėjo duomenis prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Pirkėjas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas (sutinku, kad jo duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais) arba nepažymėdamas varnelės (nesutinka). Pardavėjas siunčia naujienlaiškį Pirkėjo nurodytu el. paštu ir sudaro galimybes naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: „Atsisakyti“ – jį paspaudęs, Pirkėjas daugiau nebegaus naujienlaiškio).

3.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo duomenų tretiesiems asmenims, be Pirkėjo sutikimo, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjoduomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka (tame tarpe ir gindamas Pardavėjo teisėtus interesus civilinėse ar baudžiamosiose bylose).

3.5. Pirkėjo duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

3.6. Pardavėjas stengiasi nerinkti jokios informacijos iš asmenų, kurie yra jaunesni kaip 18-kos metų, ir nevykdyti su tokiais asmenimis jokių transakcijų. Tačiau, Pardavėjo duomenų bazėse gali atsirasti vaikų, kurių amžius nesiekia 18-kos metų, asmens duomenys, kadangi ne visada yra įmanoma tiksliai nustatyti lankytojo amžių. Tais atvejais, kai Pardavėjas reikalauja pateikti amžių, asmenims, kurie neturi 18-kos metų, Pardavėjas gali užblokuoti prisijungimą. Pardavėjas taip pat deda visas pagrįstas pastangas, kad iš Pardavėjo duomenų bazės būtų ištrinti nepilnamečių asmenų duomenys.

Pardavėjas prašo nepilnamečių be tėvų ar teisėtų globėjų sutikimo, nevykdyti jokių mūsų siūlomų prekių pirkimų ar nesiimti jokių su tuo susijusių veiksmų, išskyrus atvejus, kai įstatymuose numatyta kitaip.

3.7. Pardavėjas gali naudoti Pirkėjo duomenis atsakydamas į Pirkėjo prašymus, vykdydamas jo užsakymus ar kitais tikslais, siekiant užtikrinti Pirkėjo užsakymų vykdymą. Taip pat užkirsti kelią sukčiavimui ar kitam neteisėtam naudojimui, o taip pat sukčiavimo ar neteisėto naudojimo atvejų tyrimo tikslais.


4. Politikos taisyklių keitimas

4.1. Pardavėjas gali laikas nuo laiko keisti šią Politiką ar keisti, modifikuoti ar nutraukti prieigą prie Pardavėjo internetinės parduotuvės bet kuriuo metu, apie tai atskirai įspėdamas arba neįspėdamas. Tačiau jeigu ši Politika pasikeičia iš esmės ir gali sukelti nepalankias pasekmes, Pardavėjas skelbs pranešimą apie tokį pasikeitimą šios Politikos teksto pradžioje ir Pardavėjo internetinės parduotuvės pagrindiniame puslapyje. Pardavėjas rekomenduoja Pirkėjui laikas nuo laiko peržiūrėti šią Politiką, kad galėtų susipažinti su tokiais pakeitimais.

4.2. Politikos taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda Pardavėjo internetinėje parduotuvėje.

4.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Politikos taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.

4.4. Jei po Politikos taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Politikos taisyklių redakcija.


5. Informacijos pateikimas ir perdavimas

5.1. Visi pranešimai, susiję su Pirkėjo duomenų tvarkymu, Pardavėjui yra pateikiami elektroniniu paštu arba paštu, išsiunčiant laišką adresu, nurodytu Pardavėjo internetinėje parduotuvėje.

5.2. Atsakymą Pardavėjas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija.


6. Slapukai (angl. cookies)

6.1. Slapukų naudojimo tikslai:

6.1.1. Internetinės parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis internetine svetaine, iš Pirkėjo gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų nupirkti prekes internetu. Tokiu atveju Pirkėjo reikalaujama pateikti savo duomenis. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa Pirkėjo pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos Pirkėjas pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai Pirkėjas įkelia prekes į krepšelį, o ištrinamas, kai Pirkėjas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).

6.2. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje Pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.

6.3. Jokie Pirkėjo duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

6.4. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.